Yên Sơn

STT Tên Nhà Thuốc SDT Tỉnh Huyện Địa chỉ
1 QT Nguyễn Thu Hà 18 0982632550 tuyên Quang Yên Sơn Km 6 Trung Môn-Yên Sơn-Tuyên Quang
2 xóm 11, Kim Phú-Yên Sơn-Tuyên Quang 0917784973 tuyên Quang Yên Sơn xóm 11, Kim Phú-Yên Sơn-Tuyên Quang
3 Quầy thuốc Hải Yến 0962739969 Tuyên Quang Yên Sơn Xóm 13, Xã Kim Phú
4 Nhà thuốc Nguyễn Thi Tâm 0987833775 Tuyên Quang Yên Sơn Xã Mỹ Bằng
5 Quầy thuốc Hiền Vinh 0396988486 Tuyên Quang Yên Sơn Km13, Xã Tứ Quận
6 Quầy thuốc Huyền Khánh 0983969089 Tuyên Quang Yên Sơn Xóm 12 , Xã Kim Phú