Vân Đồn

STT Khu vực Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Vân Đồn Quầy Thuốc 158 QN – Chị Bảy Kiot 127 chợ Vân Đồn, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh 0339619988
2 Vân Đồn Quầy thuốc Trung Loan Thôn 13 xã hạ long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh 0936935081
3 Vân Đồn Quầy thuốc số 9 Ds Phạm Vi Thanh Định Khu 8,Kiot Chợ Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh 0972623810
4 Vân Đồn Quầy thuốc 55 Hoàng Lường Thôn 8, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh 0348 391 268