Trạm Tấu

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
1 Hiệu thuốc Trạm Tấu 02163876152/0382110599 Yên Bái Trạm Tấu Tổ dân phố số 1 , Thị Trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái