TP Việt Trì

T Phúc Đạt 1 PT 0915310339 Phú Thọ TP Việt Trì Số 814 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ
NT Phúc Đạt 2 PT 0915310339 Phú Thọ TP Việt Trì Số 576 đường Châu Phong, TP Việt Trì, Phú Thọ
Nhà thuốc Ngọc Lâm. Chị Thanh 0979144383 Phú Thọ TP Việt Trì Nhà thuốc Ngọc Lâm. Số 2201 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Nhà thuốc Bích Hằng – chị Bích Hằng 0903491186 Phú Thọ TP Việt Trì Khu 3,Văn Phú, Việt Trì, Phú Thọ
Nhà Thuốc Thanh Huy 0986410171 Phú Thọ TP Việt Trì Kiot Số 4 Chợ Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ
Nhà thuốc Tuấn Xuyến 0948405609 Phú Thọ TP Việt Trì Kiot A 53,Chợ Trung Tâm, Phường Gia Cẩm, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quầy thuốc Ngọc Ánh 0966697534 Phú Thọ Việt Trì Khu 6, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, Phú Thọ