TP Thái Nguyên

STT STT SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Giang Ngọc Bích TN 0977040889 Thái Nguyên Tp Thái Nguyên Số nhà 29,tổ 12 phường Gia Sàng tp Thái Nguyên
2  Nhà thuốc Bích Vinh TN 02083855701 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Số 320 đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3 Quầy thuốc Ngọc Bích 0911876100 Thái Nguyên TP Thái Nguyên sn 29, tổ 6, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
4 Nhà thuốc Bảo Trà TN 0974923999 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Số 5, đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên
5 Nhà thuốc Hiệp Thúy TN 0368261266 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Tổ 2- phường Hiệp Sơn- thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên
6 Nhà thuốc Lương Hiền TN 0389984360 Thái Nguyên TP Thái Nguyên cổng chợ Tân Long, tổ 10, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên
7 Nhà thuốc Tùng Hà TN 0973902266 Thái Nguyên Tp Thái Nguyên Khu đô thi picenza phường đồng bẩm , thành phố Thái Nguyên/THÁI NGUYÊN
8 Nhà thuốc Nam Nhàn TN 0981994994 Thái Nguyên TP Thái Nguyên 444 đường Dương Tụ Minh, TP Thái Nguyên/THÁI NGUYÊN
9 NHà thuốc Minh Hùng TN 0329614811 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Đầu ngõ 366 Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên/THÁI NGUYÊN
10 Nhà thuốc Hải Bình 0364 667 899 Thái Nguyên Tp Thái Nguyên SN 334 Lương Ngọc Quyến
11 Nhà thuốc Công ty Dược Phẩm Phương Bắc ⭐ 0913 099 083 Thái Nguyên Tp Thái Nguyên 312A Đường Lương Ngọc Quyến
12 Nhà Thuốc Thăng Diệp 01 0988 774 439 Thái Nguyên Tp Thái Nguyên Cổng Bệnh Viện Đa Khoa A
13 Nhà thuốc Thanh Bình 0972 520 800 Thái Nguyên Tp Thái Nguyên Tổ 1, Tân Thành
14 Nhà thuốc Hương Thắng 0359 007 701 Thái Nguyên Tp Thái Nguyên SN 568 P.Gia Sàng
15 Nhà thuốc số 11 Ds Phạm Thi Vân ( key) ⭐ 0942181228 Thái Nguyên TP Thái Nguyên 441/1 Đường Cách Mạng Tháng 8
16 Nhà thuốc Hải Yến 0912 710 870 Thái Nguyên TP Thái Nguyên 679 Dương Tự Minh TP Thái Nguyên
17 Nhà thuốc Minh Trí 0985810888 Thái Nguyên TP Thái Nguyên 52/1 Dương Tự Minh, TP Thái Nguyên
18 Nhà thuốc Phượng Lê 0983677262 Thái Nguyên TP Thái Nguyên 435 Đường Quang Trung, TP Thái Nguyên
19 Nhà thuốc Minh Cầu 0974058068 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Số 20 Đường Minh Cầu, P Phan Đình Phùng
20 Nhà thuốc 214 0984900824 Thái Nguyên TP Thái Nguyên 214 Bến Tượng
21 Nhà thuốc Thành Phượng 0335277562 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Xóm Nam Đồng , Xã Tân Cương
22 Nhà thuốc Thảo Vân 0984632797 Thái Nguyên TP Thái Nguyên 32 Tổ 7 P.Quán Triều
23 Nhà thuốc Phong Sáu 0982996997 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Tổ 13 mới , P Túc Duyên
24 Nhà thuốc Cẩm Phong Sơn 0988 302 015 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Tổ 18 P.Trung Thành
25 Nhà thuốc Hương Trang 0366161198 Thái Nguyên TP Thái Nguyên số 44 đường việt bắc P.Đồng Quang
26 Nhà thuốc Hoa Hải 0363 477 559 Thái Nguyên TP Thái Nguyên 844 Đường Cách Mạng Tháng 8
27 Nhà thuốc Sơn Anh 0945 908 280 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Kiốt số 3 Chợ Gia Sàng
28 Nhà thuốc số 04 0949 370 817 Thái Nguyên TP Thái Nguyên sn 222 Tổ 8, P Tân Lập
29 Quầy thuốc Lan Hoa 0975 333 696 Thái Nguyên TP Thái Nguyên Tổ 2 Ao Voi,Phường Đồng Bầm