TP Lạng Sơn

1 Nhà thuốc 52B Trần Đăng Ninh LS 977884676 Lạng Sơn TP Lạng Sơn SN 52 , Trần Đăng Ninh, hoàng văn thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2 Nhà thuốc Thanh Thủy LS 389172987 Lạng Sơn TP Lạng Sơn 100 Phai Vệ, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
3 NHÀ THUỐC SỐ 26 942312658 Lạng Sơn TP Lạng Sơn 26, ĐƯỜNG TAM THANH, P. TAM THANH, TP. LẠNG SƠN/LẠNG SƠN
4 NHÀ THUỐC 165 LÊ HỒNG PHONG 915334491 Lạng Sơn TP Lạng Sơn 161 Đường Tam Thanh tp Lạng Sơn/TỈNH LẠNG SƠN
5 Nhà thuốc Huy Định 983960388 Lạng Sơn TP Lạng Sơn Số 58 Đường Trần Đăng Ninh ,Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn
6 Nhà thuốc Thành Công , 0912110199 chị huyền/ 0358498799 Lạng Sơn TP Lạng Sơn Số 15 Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn
7 Nhà thuốc Hà Thị Sự 0972807981 Lạng Sơn TP Lạng Sơn Kiot Số 4, Chợ Đồng Mỏ, Thành phố Lạng Sơn
8 Nhà Thuốc Vi Mai (Lạng Sơn) 0912 245 797 Lạng Sơn TP Lạng Sơn Số 5, đường Chùa Tiên, chi lăng, Thành phố Lạng Sơn