Tiền Hải

1 Quầy thuốc Minh Thủy 0981014013 Thái Bình Tiền Hải Chợ Nam Trung
2 Quầy Thuốc Hoàng Len 0976266377 Thái Bình Tiền Hải Thôn Thủ Chính- Nam Chính
3 Quầy thuốc Thu Hà 0914591797 Thái Bình Tiền Hải Xóm 2 , Cổng Chợ Đông Trung Xã Đông Trung
4 Quầy Thuốc Diệu Linh TB 989582458 Thái Bình Tiền Hải Thôn Đông, Tây Giang, Tiền Hải, Thái bình
5 Quầy Thuốc DS Hoàng Thị Phương 947569919 Thái Bình Tiền Hải Xóm 1 Tây Sơn, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
6 Nhà Thuốc Tuệ Tâm – DS: Vũ Thị Mai 919886028 Thái Bình Tiền Hải Chợ Tiểu Hoàng Tây Sơn, TT Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
7 Quầy thuôc Trần Thị Thư 0974687630 Thái Bình Tiền Hải Kiot HTX Tiền Tiến, TT Tiền Hải/THÁI BINH
8 Nhà Thuốc Doanh Nghiệp số 1 trung tâm dược phẩm Tiền Hải 988143815 Thái Bình Tiền Hải 35 Phố Tiểu Hoàng Tiền Hải/THÁI BINH
9 Nhà thuốc Phương Nam- Chị Dịu 912424965 Thái Bình Tiền Hải Khu 4 Thị Trấn Tiền Hải, HuyệnTiền Hải, Thành phố Thái Bình
10 Quầy thuốc Bằng Quý- Chị Quý (Quầy 1) 978747998 Thái Bình Tiền Hải Xóm 9 Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
11 Quầy thuốc Bằng Quý- Chị Quý (Quầy 2) 978747998 Thái Bình Tiền Hải Xóm 9 Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
12 Quầy thuốc Thái Sơn – Chị Hương 948034379 Thái Bình Tiền Hải Số 37 Phố Tiểu Hoàng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
13 Trung tâm dược Tiền Hải- Chị Thoa 966061505 Thái Bình Tiền Hải Số 35, Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
14 Quầy thuốc Ngọc Châu- chị Mỵ 986486744 Thái Bình Tiền Hải Thôn Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình