Thị Xã Quảng Trị

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Nhà thuốc Đông Hải QT 0912861241 Quảng Trị TX Quảng Trị 227 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị
Nhà thuốc 36 0935849456 Quảng Trị TX Quảng Trị Số 01, Hai Bà Trưng, Thi Xã Quảng Trị, Tỉnh  Quảng Trị