Thị xã Chí Linh

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà Thuốc Sinh Huyền HD 0374451381 Hải Dương Chí Linh khu dân cư Chúc Thôn, Phường Cộng Hòa, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
2 Nhà Thuốc Ánh Nguyệt HD 0968080246 Hải Dương Chí Linh Số 315 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
3 Quầy thuốc Cường Mến HD – Anh Cường 0358545779 Hải Dương Chí Linh chợ Hoàng Tiến, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
4 Quầy thuốc Nguyễn Hữu Thềm 0912862748 Hải Dương Chí Linh Số 3, Cổng chợ Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
5 Nhà thuốc Hà Thành 0903277073 Hải Dương TX Chí Linh 114 Hùng Vương, P Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Hải Dương
6 Quầy thuốc Cô Mận 0973541806 Hải Dương TX Chí Linh Ngã tư Đại Tân, phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh, Hải Dương.
7 Quầy thuốc Nguyễn Văn Hợp 0988 122 873 Hải Dương TX Chí Linh Xã Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương