Thành Phố Hưng Yên

1 Quầy Thuốc Số 02 HY – chị Hường 974255171 Hưng Yên Mỹ Hào 72 Phố Bần, TT Bần ,Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên
2 Quầy Thuốc Linh Giang HY 977378857 Hưng Yên Mỹ Hào Chợ Thứa, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
3 Quầy thuốc Tình Lệ HY  0986774916 Hưng Yên Mỹ Hào  Đường 196 Yên Tập, Nhân Hòa, Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên
4 Quầy thuốc Chị Hằng- Chị Hằng 963576594 Hưng Yên Mỹ Hào Thôn Hòa Lạc, Xã Hòa Phong, Huyện Mỹ Hào , Tỉnh Hưng Yên
5 Quầy thuốc Nhất Vinh- chị VInh 0914274456/ zalo : 0969868080 Hưng Yên Mỹ Hào Chợ Bao bì, Thị xã Mỹ Hào , Tỉnh Hưng Yên
6 Quầy thuốc Minh Nga 0986 837 363 Hưng Yên Mỹ Hào Chợ Bao Bì Đường 196 Phố Nối
7 Hiệu thuốc Nguyễn Ngọc Anh 0985 734 055 Hưng Yên Mỹ Hào SN 167 Đường Hà Sách Dự Cạnh Ngân Hàng MB Bank Phố Nối