Thành Phố Điện Biên

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Quầy thuốc Hải Anh ĐB 985706689 Điện Biên TP Điện Biên Phủ Kiot 10 Chợ Nam Thanh ,TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Nhà thuốc Thiên Thảo ĐB 354161889 Điện Biên TP Điện Biên Phủ Số 199 Tổ 21 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Nhà thuốc Khánh Phượng 0947280475 Điện Biên TP Điện Biên Số Nhà 254, phố 10, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên