Thái Thuỵ

1 Quầy thuốc Hà An TB 387158217 Thái Bình Thái Thụy Chợ Dành- xã Thụy Văn- huyện Thái Thụy- tỉnh Thái Bình
2 Hiệu thuốc và Sức khỏe số 2- Chị Nguyễn Thị Quỳnh TB 0962653635 Thái Bình Thái Thụy Chợ Phố- xã Thái Dương- huyện Thái Thụy- tỉnh Thái Bình
3 Quầy thuốc Đức Mạnh, 0385109809 Thái Bình Thái Thụy Thôn Đông Thịnh , Xã Thánh Thịnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
4 Quầy thuốc tân dược Bùi Thị Mai 0985873043 Thái Bình Thái Thụy 189 khu 7 Diêm Điền đối diện cổng bệnh viện ĐK Thái Thụy/THÁI BÌNH
5 Quầy Thuốc Hồng Thủy 0934228887 Thái Bình Thái Thụy Chợ Cầu, Xã Thái hoà, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
6 Quầy thuốc Sao Mai – Chị Tâm 0398453469 Thái Bình Thái Thụy xóm 4 Xã Thái Phúc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
7 Quầy Thuốc Ngọc Huyền 0975121569 Thái Bình Thái Thụy Cổng bệnh viện thái Ninh, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
8 Quầy thuốc Tải Nhung- Chị Nhung 0974384162 Thái Bình Thái Thụy Xóm 1, Chợ Thượng Phúc, Xã Thụy Sơn Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
9 Quầy thuốc Anh Doanh 0904705526 Thái Bình Thái Thụy Khu 7 Xã Diêm Điền , Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
10 Quầy thuốc Sơn Giang , Chị Oanh 0913171006 Thái Bình Thái Thụy số 346, Khu 6, Thị Trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
11 Quầy thuốc Du Hường- Anh Du 0977731338 Thái Bình Thái Thụy Chợ Thượng Phúc, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
12 Quầy thuốc tân dược Bùi Thị Mai 0985873043  Thái Bình Thái Thụy 189 khu 7 Diêm Điền đối diện cổng bệnh viện ĐK Thái Thụy/THÁI BÌNH
13 Quầy thuốc Cường Phương 0986906748 Thái Bình Thái Thụy Thôn Chi Chỉ Nam – xã Thụy Trường – huyện Thái Thụy
14 Quầy thuốc Thùy Linh 0762374827 Thái Bình Thái Thụy Chợ Hệ – thôn Đoài – xã Thụy Ninh – huyện Thái Thụy
15 Quầy Thuốc Lan Anh 0963227231 Thái Bình Thái Thụy Xóm 2 – thôn Tri Chỉ Nam, Thùy Trường
16 Nhà thuốc Phương Nam DsTrần Thị Lanh 0988219682 Thái Bình Thái Thụy 37 Ngô Quang Bích, Khu 4 , TT Tiền Hải