Sơn Dương

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Tuyên Quang
Sơn Dương
Quầy Thuốc Bệnh Viện Sơn Dương (DS: Nông Thị Hậu) Tổ dân phố quyết thắng, Huyện Sơn dương, Tỉnh Tuyên Quang – Nhà thuốc trong khuân viên bệnh viện Sơn Dương 0973342738
2 Tuyên Quang
Sơn Dương
Đại lý Nguyễn Thị Thanh Huyền Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang 0974587187