Quận Ngô Quyền

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hải Phòng
Ngô Quyền
Nhà thuốc Tốt- Chị Huế Số 9d24 Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 0904433140
2 Hải Phòng
Ngô Quyền
Hiệu thuốc Hải Phòng Số 176 – Dược sĩ Trương Thanh Thúy Số 2 Đường Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 0983576489
3 Hải Phòng
Ngô Quyền
Hiệu thuốc Hải Phòng , Chị Thủy Số 02 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 02253686234/ 0902201863
4 Hải Phòng
Ngô Quyền
Nhà thuốc Kim Thoa Số 23 Lê Lợi , Phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng 0912160983
5 Hải Phòng
Ngô Quyền
NT Thùy Linh – chị Huệ 107 A7 Vạn Mỹ, Ngô QUyền, Hải Phòng 0934 300 995
6 Hải Phòng
Ngô Quyền
Hiệu thuốc Hải Phòng số 9 , Anh Minh 243A Lạch Chay, Ngô QUyền, Hải Phong 0913 368 020
7 Hải Phòng
Ngô Quyền
Nhà thuốc A+, Chị Xuân 139 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng 0339 527 226
8 Hải Phòng
Ngô Quyền
Nhà thuốc Bảo Châu 228 Lê Lai, Ngô Quyên, Hải Phòng 0936333025