Quận Hải An

TÊN NT SĐT TỈNH HUYỆN ĐỊA CHỈ
Hiệu thuốc Hải Phòng – Chị Hường 0387440039 Hải Phòng Hải An 169 Lý Hồng Nhật, Phường Thành Tô, Quận Hải An , TP Hải Phòng
Hiệu thuốc Hải Phòng – Dược sĩ Nguyễn Thị Vang 022 5372 8381/0976805686 Hải Phòng Hải An 378 Đường Ngô Gia Tự, Quận Hải An, Thàn phố Hải Phòng
Nhà thuốc Ba Chi – Chị Nhung 0977 085 618 Hải Phòng Hải An 216 E Đường Trung Lực, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Hiệu thuốc Hải Phòng, 0375 251 058 Hải Phòng Hải An 89 Phương Lưu 4, Hải An, Hải Phòng
Nhà thuốc 214, 0966 815 789 Hải Phòng Hải An 214 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng