Nghĩa Lộ

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Nguyễn Trọng Nghĩa 385180876 Yên Bái Nghĩa Lộ Tổ 1 , Phường Phú Trạm, Thị Xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái
2 Quầy thuốc nguyễn quốc khánh 0982326150 Yên Bái Nghĩa Lộ Tổ 12, Phường Trung Tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái