Kiến Xương

1 Quầy Thuốc Đặng Toàn -DS Đặng Văn Toàn 903237923 Thái Bình Kiến Xương 172 Khu Cộng Hoà, TT Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
2 Quầy Thuốc Liệu Ngát TB 348728335 Thái Bình Kiến Xương Chợ Bình Định – Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
3 Quầy Thuốc Thu Hà, chị Phạm Thị Thu Hà 914663390 Thái Bình Kiến Xương Thôn An Phú, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Thái Bình.
4 Quầy thuốc Thủy Hòa, Chị Đoàn Thu Thủy 982778882 Thái Bình Kiến Xương Số 176 Khu Cộng Hòa, Xã Thanh Lê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình,
5 Quầy thuốc Hoa Chiêm 02273822082/ 0908834594 Thái Bình Kiến Xương Xóm 4, Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
6 Quầy thuốc Tân Xuyên 0946035336 Thái Bình Kiến Xương Xóm 3, Xã Thanh Tân
7 Trung tâm dược Kiến Xương Ds Trần Thị Lành 022 7382 1248 Thái Bình Kiến Xương Khu Cộng Hoà, TT Kiến Xương
8 Quầy thuốc Nhật Anh 0945989743 Thái Bình Kiến Xương Thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, Kiến Xương, Thái Bình