Huyện Yên Lập

1 Quầy thuốc Tuấn Đường PT 977952185 Phú Thọ Yên Lập Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ
2 Quầy thuốc Hoan Anh – Em Trang 0983799209-0963699730 Phú Thọ Yên Lập Đối diện cổng chợ Yên Lập, Tân An 4 – thị trấn yên lập – Yên Lập – Phú thọ.
3 Quầy thuốc Sao Đỏ 378594152 Phú Thọ Yên Lập Tân An 3 TT Yên Lập