Huyện Yên Lạc

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Thùy Linh VP 0973432292 – 0972567852 Vĩnh Phúc Yên Lạc Xóm Chùa, thôn Đồng Lạc, xã Đồng văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
2 Quầy thuốc Linh Anh (hệ thống anh Linh 0987929909 ) 974717568 Vĩnh Phúc Yên Lạc Đinh Xá, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
3 Quầy thuốc Tuấn Loan 0974464075 Vĩnh Phúc Yên Lạc Nhà khu 3 Dân Trù, XãYên Phương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
4 Nhà thuốc Loan Táo 0332489294 Vĩnh Phúc Yên Lạc Khu 3 TT Yên Lạc
5 Quầy thuốc Hùng Yến 0989622135 Vĩnh Phúc Yên Lạc Cung Thượng, Bình Định, Yên Lạc, Vĩnh Phúc