Huyện Việt Yên

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
 Quầy thuốc Thanh Hà 0352838922 Bắc Giang Việt Yên Hoàng Mai 3 , Thị Trấn Nếnh , Huyện Việt Yên , Tỉnh Bắc Giang
QT 606 – Nguyễn Hoàng Yến BG 0978469699 Bắc Giang Việt Yên SN 2, Sen Hồ, TT Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang
Quầy Thuốc Số 3 0983874181 Bắc Giang Việt Yên Số 578 Đường Thân Nhân Trung – Thị trấn Bích Động – Huyện Việt Yên/BẮC GIANG
Quầy thuốc Hương Lan ‘0354310386 Bắc Giang Việt Yên Thôn Phúc Lâm, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang
Quầy thuốc số 02 0973355417 Bắc Giang Việt Yên Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Quầy thuốc số 36 0984305611 Bắc Giang Việt Yên Xóm Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang