Huyện Văn Lâm

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Tùng Lâm HY 988610765 Hưng Yên Văn Lâm thôn Ngọc ,Lạc Đạo, Văn Lâm ,Hưng Yên
2 Đại lý Nguyễn Nhung 343125555 hưng Yên Văn Lâm số 16, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
3 Quầy thuốc Trinh Hằng- Chị Hằng 968004303 Hưng Yên Văn Lâm Chợ Nôm , Xã Đại Đồng,Huyện Văn Lâm , Tỉnh Hưng Yên
4 Quầy Thuốc Bạch Mai 968692285 Hưng Yên Văn Lâm Thôn Cầu, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
5 Quầy Thuốc Ngọc Khánh- Anh HƯng 982983917 Hưng Yên Văn Lâm chợ nôm, Xã Đại Đồng ,Huyện Văn lâm, Tỉnh Hưng Yên,
6 Quầy Thuốc Khánh Linh- chị Oanh 984846735 Hưng Yên Văn Lâm Chợ Hòn Đá, đội 5, Xã Đình Dù ,Huyện văn lâm , Tỉnh Hưng Yên
7 Quầy thuốc Thảo Vi HY 985680716 Hưng Yên Văn Lâm Đội 5 Ngọc Quỳnh, TT Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
8 Quầy Thuốc Dũng Hậu HY 382984583 Hưng Yên Văn Lâm Thôn Nhạc Tập,xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
9 Quầy thuốc Khánh An HY 0975575842 – 0946072842 Hưng Yên Văn Lâm Thôn Ngọc Loan – Làng Son, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
10 Đại Lý – Nguyễn văn tính. 366260698 Hưng yên Văn lâm Thôn Hồng Thái, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm/HƯNG YÊN
11 Quầy Thuốc Bạch Mai 0779291925 Hưng yên Văn lâm Chợ Đậu Thôn Cầu, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
12 Quầy thuốc 115 HY 0977561348 Hưng yên Văn lâm Thôn Quang Trung -xã Lạc Hồng -huyện Văn Lâm -tỉnh Hưng Yên