Huyện Văn Bàn

1 Quầy thuốc sô 17 – Chị Đoàn Thị Hòa 0354490216 Lào Cai Huyện Văn Bàn Quầy thuốc số 17, Bản Yên Thành, Xã Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
2 Nhà Thuốc Nguyên Khang 0857707888 Lào Cai Văn Bàn Tổ 5 TT Khánh Yên