Huyện Tủa Chùa

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Điện Biên
Tủa Chùa
Quầy thuốc Ngọc An Số 19, Đội 1, Xã Mường Báng, Tủa Chùa, Điện Biên 0338911289