Huyện Từ Sơn

Tên Nhà thuốc SĐT Tỉnh/TP Quận/huyện Địa chỉ
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC LÂN 0967051515 Bắc Ninh Từ Sơn Số 6 Đường Lý Thánh Tông, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh
Quầy thuốc số 5 0334645912 Bắc Ninh Từ Sơn chợ Tự, Tam Sơn
Quầy thuốc Hiếu Nhung 0975112354 Bắc Ninh Từ Sơn Chợ Tiêu, Xã Tương Giang
Quầy thuốc số 3 0794198079 Bắc Ninh Từ Sơn Phù Lựu, Đông Ngàn
QT 02 Thúy Nhị 0975286736 Bắc Ninh Từ Sơn 69 Chợ Giầu – Từ Sơn – Bắc Ninh
Quầy thuốc Khoa Nguyệt 0914886895 Bắc Ninh Từ Sơn số 61, phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nhà thuốc số 155- Chị Nguyễn Hương 0338938886-0986849779 Bắc Ninh Từ Sơn Số 155 Minh Khai, Từ Sơn, Bắc Ninh/BẮC NINH
Quầy thuốc Hồng Tĩnh,- Cô Chử Thị Hồng 0903253437 Bắc Ninh Từ Sơn Đồng Kỵ, Từ Sơn/BẮC NINH
Quầy thuốc Huấn Quỳnh 0334614396 Bắc Ninh Từ Sơn Mai Động -Hương Mạc
Quầy thuốc Thắng Quỳnh 0989882983 Bắc Ninh Từ Sơn Chợ Đình Giỏ, Tam Sơn
Quầy Thuốc Giao Bình 0989013045 Bắc Ninh Từ Sơn số 48 Thọ Môn
Nhà Thuốc Diệp Long 0983362188 Bắc Ninh Từ Sơn Cẩm Giang, Đồng Nguyên