Huyện Trùng Khánh

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Cao Bằng
Trùng Khánh
Quầy số 1 Hiệu Thuốc Trùng Khánh – Anh Vũ Đức Hữu Tổ3 , TT Trùng Khánh Chợ TT Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng 0915660991
2 Cao Bằng
Trùng Khánh
Nhà thuốc Hàm Kết Thị Trấn Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh 986128213