Huyện Tĩnh Gia

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Nhà Thuốc Thanh Tùng TH 0984050095 Thanh Hóa Tĩnh Gia Gần nhà hàng Thanh Còi, xã Hải Hoà , Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Nhà thuốc Số 1 DS. Lê Sỹ Bồng 0965241693 Thanh Hóa Tĩnh Gia Tiểu Khu 6 TT Tĩnh Gia/THANH HÓA