Huyện Tiên Yên

STT TÊN NT SĐT TỈNH QUẬN/HUYỆN ĐỊA CHỈ
1 Nhà thuốc Tiên Yên 02033876617 Quảng Ninh Tiên Yên 228 Lý Thường Kiệt, TT. Tiên Yên, Tiên Yên/QUẢNG NINH