Huyện Tiên Lữ

1 Quầy Thuốc Thanh Thủy HY 0984298851 Hưng Yên Tiên Lữ Ngã 4 Phố Giác , Minh Khai, TT Vương, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên
2 Quầy Thuốc Xuân Vượng HY 0962366102 Hưng Yên Tiên Lữ Cổng Chợ Ba Hàng, Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
3 Quầy thuốc Thanh Tâm HY 0965532234 Hưng Yên Tiên Lữ Phố Nai, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
4 Quầy thuốc Lan Phương HY 0966568053 Hưng Yên Tiên Lữ Tiểu khu 3 – P Nguyễn trãi – Thị Trấn Vương – Tiên Lữ ( cạnh BV ĐK huyện Tiên Lữ)
5 Quầy thuốc Ngọc Minh 0962857520 Hưng yên Tiên Lữ 91 Minh Khai, TT Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên