Huyện Thọ Xuân

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thanh Hóa
Thọ Xuân
Nhà thuốc Dũng Thoa Đội 1 , Xuân Quang , Thọ Xuân , Thanh Hoá 0974231836
2 Thanh Hóa
Thọ Xuân
Nhà Thuốc Ánh Tuyết Cổng Chợ Sao Vàng – TT Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 01672 288 968
3 Thanh Hóa
Thọ Xuân
Quầy thuốc Thịnh Yên thôn 3, xã Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0901742248
4 Thanh Hóa
Thọ Xuân
Quầy Thuốc Hạnh Gái Phố Neo , Nam Giang , Thọ Xuân , Thanh Hóa 0911420686