Huyện Thị Cầu

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thị Cầu
Bắc Ninh
Quầy thuốc Sông Cầu – chị Hà Hoàng Quốc Việt-Thị Cầu-Bắc Ninh 988973515
2 Thị Cầu
Bắc Ninh
Quầy thuốc số 20- tp số 54 Trần Lựu, Thị cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 0368121673