Huyện Thanh Trì

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
QT Minh Quang 0963705515 Hà Nội Thanh Trì Đội 2, Lạc Thị, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội