Huyện Thanh Thuỷ

1 Quầy thuốc Tuấn Hoa PT 385867836 Phú Thọ Thanh Thủy khu 22 Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
2 Quầy thuốc Phùng Đào 0399888822 Phú Thọ Thanh Thủy Khu 4, Xã Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ
3 Quầy thuốc Sơn Nga 0972 808 761 Phú Thọ Thanh Thủy Xã Đào Xá. thanh thủy. phú thọ
4 Quầy thuốc Đức Trí 0984 155 287 Phú Thọ Thanh Thủy Khu 5 Xã Đồng Luận
5 Quầy Thuốc Thân Huệ 0979 277 123 Phú Thọ Thanh Thủy Khu CN Xã Hoàng Xá