huyện Thanh Sơn

STT Tên NT SĐT Tỉnh Huyện Địa Chỉ
1 Nhà Thuốc Soạn Canh PT 387429075 Phú Thọ Thanh Sơn SN 63, Tổ 5 Phố Vàng, Cổng chợ Thanh Sơn – TT Thanh Sơn , Tỉnh Phú Thọ