Huyện Thanh Hà

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Quầy thuốc Thành Chung, D.s Bùi Thị Hoàn, 365751699 Hải Dương Thanh Hà Chợ Sung, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương
Quầy thuốc Phúc Oanh 0396329088 Hải Dương Thanh Hà Thôn Nhân Lữ, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
Quầy thuốc Ngọc Huyền 0985055604 Hải Dương Thanh Hà Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
Quầy thuốc Anh Toại 0984655633 Hải Dương Thanh Hà Chợ Hệ, Xã Thanh Bính , Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
Quầy thuốc Liên Khoa 974143671 Hải Dương Thanh Hà Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương
Quầy thuốc Nhâm Bằng 982584972 Hải Dương Thanh Hà Thôn Bắc, Xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương
Quầy Thuốc Nguyễn Hà 934330432 Hải Dương Thanh Hà Thanh An, Thanh Hà, Hải Dương