Huyện Thanh Chương

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Nguyễn Hồng Lam NA 982726968 Nghệ An Thanh Chương Chợ Cồn- Thanh Chương, Nghệ An
2 Nhà thuốc chị Hà Thanh Chương NA 0973712006 Nghệ An Thanh Chương Nguyễn Thúy Hà, Khối 4, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An
3 Nhà thuốc Nguyễn Thị Tưởng 0349972828/

0987341984

Nghệ An Thanh Chương Xóm 3, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
4 Nhà thuốc Nga Linh 0338895269 Nghệ An Thanh Chương Thôn Mỹ Lâm, Xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An