Huyện Thanh Ba

1 Quầy thuốc Phương Liên PT 943034014 Phú Thọ Thanh Ba Khu 4 , TT Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ