Huyện Thái Hòa

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc số 36 NA 987935554 Nghệ An Thái Hòa Khối Đồng Tâm 2, P Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An
2 Nhà Thuốc Nguyễn Thị Thu NA 987117102 Nghệ An Thái Hòa Xóm Đông Hồng, Ngã 3 Đông Hiếu – Thị xã Thái Hòa – Nghệ An
3 Nhà thuốc Chị Nghĩa NA 984343929 Nghệ An Thái Hòa Chợ Nghĩa Thuận, Xã Nghĩa Thuận– TX Thái Hòa, Nghệ An
4 Quầy thuốc Nguyễn Thị Lương NA 987464754 Nghệ An Thái Hòa Chợ Hiếu, Phường Hòa hiếu- thị xã thái hòa, Nghệ An