Huyện Tân Sơn

1 QT số 05- chị Nguyễn Thị Trung PT 977277051 Phú Thọ Tân Sơn xóm Minh Tâm, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ