Huyện Tân Lạc

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hòa Bình
Tân Lạc
Quầy Thuốc Số 3 khu 2 Thị trấn Mường Khến, Tân Lạc, Hòa Binh 0982698078
2 Hòa Bình
Tân Lạc
Nhà Thuốc Nguyễn Thị Hoàn Xóm Định, Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình 0975053426
3 Hòa Bình
Tân Lạc
Quầy thuốc Ngọc Loan chợ Ngọc Mỹ 0988 777 655
4 Hòa Bình
Tân Lạc
Quầy Thuốc Tuấn Huyền An Phương, TT Mãn Đức 0977 881 735