Huyện Tân Kỳ

STT Tên NT /ĐL SDT Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Kiên Thảo 3 0947100689/02383 202 999 Tân Kỳ Khối 8 – Thị Trấn Tân Kỳ – Tân Kỳ – Nghệ An (Đối diện chợ mới Tân Kỳ)
2 Nhà thuốc Thái Thị Trà 0911464558 Tân Kỳ Xóm Việt Thắng , xã Nghĩa Hoàn , Huyện Tân Kỳ , Nghệ An
3 Nhà thuốc Tuyết Phương 0982220977 Tân Kỳ Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn .Huyện Tân Kỳ , Nghệ An
4 Nhà thuốc Nguyễn Thị Xuân 0983183277 Tân Kỳ Xóm Tân Thanh ,Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An
5 Quầy thuốc Nguyễn thi quỳnh 0947690013 Tân Kỳ xóm 8 Hưng Hòa, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An.
6 Quầy Thuốc Đồng Tâm NA – Chị Hằng 0355936669 Tân Kỳ Khối 3, TT Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An