Huyện Tam Đường

1 Quầy thuốc Hải Băng 984800785 Lai Châu Tam Đường Bản Đồng Tâm, Tt Tam Đường ,Huyện Tam Đường ,Tỉnh Lai Châu