Huyện Sơn Động

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 QT Lan Kiểm BG – Chị Lan 387027316 Bắc Giang Sơn Động TT Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
2 Nhà thuốc tư nhân Trần Mạnh Khâm 0912821220 Bắc Giang Sơn Động Số 905, Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang