Huyện Quảng Uyên

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Cao Bằng
Quảng Uyên
Quầy thuốc Phương Anh Phố mới, TT Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 0912566338
2 Cao Bằng
Quảng Uyên
Quầy Thuốc Số 1 Thị Trấn Quảng Uyên—Quảng Uyên-Cao Bằng 0977.213.005