Huyện Phù Yên

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Thanh Vân 0985107467 Sơn La Phù Yên Cổng chợ Thị trấn Phù Yên huyện Phù Yên/SƠN LA
2 Quầy thuốc số 28 Phạm Huyền Chang 0975368992 Sơn La Phù Yên Ngã Ba Gia Phù ,Phù Yên,Sơn La