huyện Phú Lương

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Quầy thuốc Hiền Cường TN 0963317552 Thái Nguyên Phú Lương Đồng Đình, Yên Ninh, Phú Lương, Thái Nguyên
Quầy thuốc Thảo Nguyên 0915126426 Thái Nguyên Phú Lương Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu
Quầy thuốc Luyện Mão 0977771005 Thái Nguyên Phú Lương Bệnh Viện ĐK Phú Lương
Quầy thuốc Thế Dũng 0869304994 Thái Nguyên Phú Lương Chợ Chè, Phấn Mễ
Nhà thuốc Cao Sơn 0912 735 854 Thái Nguyên Phú Lương Cao Sơn 2, Xã Sơn Cẩm
Quầy thuốc số 7 Việt Đu ( Key) 0985946962 Thái Nguyên Phú Lương 195 Cầu Trắng, TT Đu, Phú Lương
Nhà thuốc Trang Hân 0981399282 Thái Nguyên Phú Lương Xã Sơn Cẩm 1