Huyện Phú Bình

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thái Nguyên
Phú Bình
Quầy thuốc Thủy Tiên TN Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên 0985117577
2 Thái Nguyên
Phú Bình
Quầy thuốc số 06 Tiểu khu 2, TT Hương Sơn, 0988606916
3 Thái Nguyên
Phú Bình
Quầy thuốc Ánh Dương Xóm Kiều chính , Xuân Phương 0985 891 266