Huyện Nghĩa Hưng

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH HUYỆN ĐỊA CHỈ
1 Nhà thuốc thảo thuấn cơ sở 2 0964368338 Nam Định Nghĩa Hưng Số nhà 42 ,thị trấn Đông Bình, Huyện Nghĩa Hưng,  Nam Định
2 Quầy Thuốc CTDP Nam Hà- DS Hoàng Như Luyến 0396934688 Nam Định Nghĩa Hưng Số 98 Phố Hải Đông,Chợ Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
3 Quầy thuốc Thành Trang 0976065441 Nam Định Nghĩa Hưng Đội 8, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam ĐỊnh
4 Nhà thuốc Minh Phương NĐ 0936640313 Nam Định Nghĩa Hưng 68 khu 2, TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
5 Quầy thuốc Lê Thị Thảo NĐ 0946524469 Nam Định Nghĩa Hưng Cổng BV Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định
6 Nhà thuốc Tân Bình 0946117789 Nam Định Nghĩa Hưng Đội 1 Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
7 Nhà thuốc Minh Nhài 0788004281 Nam Định Nghĩa Hưng Khu 2 Thị trấn Qũy Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định
8 Quầy thuốc Phương Hồng 0975055967 Nam Định Nghĩa Hưng SN 25 Khu phố 2 TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng Nam Định