Huyện Nghĩa Đàn

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Thuỷ Tráng – Nguyễn Thị Thủy Tráng 389248267 Nghệ An Đô Lương chợ trung tâm thương mại Đô Lương, thị trấn Đô Lương, Nghệ An
2 Nhà Thuốc Hải Quang NA 919540926 Nghệ An Đô Lương Chợ Trung Tâm Thương Mại , TT Đô Lương, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
3 Nhà thuốc Thân Thảo NA 0973 639 878 Nghệ An Đô Lương Xóm 15, Xã Thượng Sơn, Huyện Đô Lương/NGHỆ AN