Huyện Nghi Xuân

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy Thuốc số 9 Thanh Dung chị Dung0904828919 0904828919 Hà tĩnh Nghi xuân 435 Đường Nguyễn Miện,TX Xuân an ,Nghi Xuân,Hà Tĩnh
2 Nhà Thuốc Trần Thị Bình HT 0915687099 Hà tĩnh Nghi xuân Ngã Tư Xuân Thành – Nghi Xuân – Hà Tĩnh
3 Quầy Thuốc Phương Thảo 0392859461 Hà Tĩnh Nghi Xuân Khối 5 TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
4 Quầy Thuốc Hoàng Lâm 0338606324 Hà Tĩnh Nghi Xuân Thôn Cầu Đá, Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
5 Quầy Thuốc số 8 Trần Thị Thủy 0977089720 Hà Tĩnh Nghi Xuân Chợ Xuân Đan Nghi Xuân Hà Tĩnh