Huyện Nghi Lộc

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
2 Nhà Thuốc Thông Hồng NA 972003599 Nghệ An Nghi Lộc Xóm Khánh Sơn, Nghi Khánh, Nghi Lộc, Nghệ An
3 Nhà thuốc Xuân Đỉnh 396675141 Nghệ An Nghi Lộc Chợ Quán, Nghi Lộc, Nghệ An
4 Nhà Thuốc Chị Mỹ NA 978474263 Nghệ An Nghi Lộc Chợ Cầu, Quán Hành _Nghi Lộc _Nghệ An
5 Đại lý hiệu thuốc Nghi Lộc
Dược Sỹ Hoàng Thị Thiện NA
393694299 Nghệ An Nghi Lộc Chợ Mai Trang – Nghi xuân – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
6 Quầy thuốc Thắm Nghi NA 975435813 Nghệ An Nghi Lộc Chợ Quán – Nghi Hoa – Nghi Lộc – Nghệ An
7 Quầy thuốc Thắm Nghi NA 1 975435813 Nghệ An Nghi Lộc Chợ Nghi – Công Nam – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An
8 Quầy thuốc Thắm Nghi NA 2 975435813 Nghệ An Nghi Lộc Chợ Đình – Xã Nghi Long – Huyện Nghi Lộc – Nghệ An